hoe een samenvatting of abstract schrijven voor je thesis

Thesisstructuur: samenvatting (abstract)

Dit artikel beschrijft het doel van een samenvatting of abstract in je thesis

Intro

Zoals besproken in dit artikel is de structuur van een kwalitatieve of kwantitatieve thesis heel gelijkaardig. Dit artikel gaat dieper in op het schrijven van de samenvatting of abstract van je tekst.

Doel

Het lijkt misschien raar om je thesis te beginnen met een samenvatting van wat nog komt maar daar is een goede reden voor. Een thesis is geen spannende thriller, het is niet de bedoeling om de spanning pagina’s na mekaar op te bouwen tot de laatste pagina waar je te weten komt wat jouw besluit is! Het vraagt teveel tijd van een lezer om info rond een topic te verzamelen als zij/hij  steeds eerst volledige teksten moet doornemen. Daarom heeft men dus de samenvatting of abstract bedacht!

Je thesis is geen thriller: begin met de clue te vertellen! Je thesis is geen thriller: begin met de clue te vertellen!

In wetenschappelijke literatuur, daar hoort je thesis ook bij, zal je zien dat een tekst steeds begint met een korte samenvatting (ook abstract genaamd). Hierdoor weet de lezer direct waarover het onderzoek gaat en wat de belangrijkste conclusies ervan zijn. Op basis hiervan kan de lezer dan beslissen verder te lezen of niet. Als je artikels opzoekt voor je literatuurstudie lees je toch ook eerst de abstract om te weten of het artikel interessant kan zijn of niet?!

Het is dus belangrijk dat de inhoud van je samenvatting goed de inhoud van je thesis, euh, samenvat. De volgende paragraaf geeft hierover enkele interessante tips.

Inhoud

Veel studenten hebben moeite met het schrijven van hun samenvatting of abstract. Ze begrijpen niet wat erin moet komen. Het is belangrijk om dit goed te begrijpen want zoals eerder vermeld, iedereen leest je abstract maar weinigen lezen de rest van je thesistekst!

Een goede samenvatting beantwoordt in het kort (!) de volgende vragen:

  • Waarover gaat je thesis?
  • Wat onderzoek je exact?
  • Hoe heb je het onderzoek opgebouwd?
  • Wat zijn je belangrijkste ‘ontdekkingen’ of ‘vaststellingen’?
  • Wat is de link met de literatuur?

Hoelang moet mijn abstract zijn?

We beginnen met de belangrijkste vraag voor veel studenten: hoelang is een samenvatting of abstract?

In het zelfdzame geval dat je geen limiet krijgt opgelegd, beperk je abstract tot 300 woorden. Let op, een te korte abstract komt niet goed over. Als 300 woorden zijn toegelaten, schrijf dan geen abstract van 150 woorden! Probeer zo goed als mogelijk bij het maximaal aantal woorden te komen zonder erover te gaan.

Waarover gaat je thesis?

Als een vriend je vraagt, waarover gaat je thesis? Wat is jouw antwoord?

Vaak wordt er ook een korte inleiding geschreven om het onderwerp te kaderen in een bredere context.

Stel dat je thesis gaat over de impact van gamen op de BMI van kinderen, dan kan je abstract als volgt beginnen:

Tegenwoordig ligt de BMI van kinderen merkelijk hoger dan vijftig jaar geleden. Deze thesis onderzoekt één van de mogelijke oorzaken van deze vastgestelde verhoging, namelijk het toegenomen gamegedrag van jongeren, in meer detail.

De zin in het vet kadert jouw onderzoek in een bredere maatschappelijke context. De tweede zin geeft kort aan waarover je onderzoek gaat. Dit moet niet noodzakelijk twee zinnen zijn maar zorg er wel voor dat het kort en duidelijk is voor een lezer die nog nooit over jouw thesis gehoord heeft.

Wat onderzoek je exact?

De vraag ‘waarover gaat je thesis?‘ gebruik je om, in je abstract, het onderzoek te kaderen in een bredere context.

De vraag ‘wat onderzoek je exact?‘ focust op jouw onderzoek en niet meer op de bredere context. Typisch schrijf je hier je onderzoeksvraag neer. Als je maar één of twee onderzoekshypotheses hebt, kan je die ook toevoegen. Soms zijn er vrij veel onderzoekshypotheses: vermeld dan enkel degene waarover je een interessante conclusie kunt vermelden.

In ons voorbeeldje kan een antwoord op de vraag ‘wat onderzoek je exact?‘ zijn:

Om de onderzoeksvraag ‘wat is de impact van verhoogd gamegedrag op de BMI van jongeren?’ te beantwoorden, werden twee onderzoekshypotheses opgesteld. De eerste hypothese stelt dat jongeren te weining beweging krijgen tijdens het gamen. De tweede hypothese stelt dat door een verhoogd stressniveau tijdens het gamen het lichaam meer vet opstapelt.

Hiermee geef je duidelijk aan waar jouw onderzoek op focust (‘impact verhoogd gamedrag op de BMI van jongeren’ = ondezroeksvraag) en heel specifiek wat de mogelijke oorzaken zijn (=twee onderzoekshypotheses) die jij onderzocht hebt.

Hoe heb je het onderzoek opgebouwd?

Als antwoord op deze vraag geef je kort weer hoe je het onderzoek aangepakt hebt. Enkele tips:

  • Kwalitatieve of kwantitatieve studie?
  • Aantal deelnemers?
  • Leeftijd/geslacht deelnemers? (enkel indien relevant voor de resultaten)
  • Verloop van het onderzoek in de tijd?

Wat zijn je belangrijkste ontdekkingen?

Het is belangrijk om doorheen je thesis steeds consequent bent. Als je bij de bespreking van je resultaten vaststelt dat mensen die meer dan 2 uren gamen per dag een verhoogde BMI hebben, dan mag je in je conclusie niet schrijven dat het aantal uren gamen geen impact heeft op de BMI! Dit lijkt logisch maar bij het schrijven van je thesis maak je al eens een foutje of interpreteer je resultaten anders na verloop van tijd.

Daarom is het belangrijk dat de conclusies in je abstract overeenkomen met de conclusies in je tekst. Dit doe je door je abstract pas te schrijven nadat je volledige thesistekst klaar is! Vervolgens kopiëer je gewoon de belangrijkste zinnen uit je conclusie naar je abstract om op die manier de vraag ‘wat zijn je belangrijkste ontdekkingen?‘ te beantwoorden.

Wat is de link met de literatuur?

In je abstract is het wel belangrijk een paar bronnen aan te halen, deze zullen doorgaans nodig zijn bij de zinnen die je onderzoek kaderen. In ons voorbeeldje waren we onze abstract begonnen met te schrijven:

Tegenwoordig ligt de BMI van kinderen merkelijk hoger dan vijftig jaar gelenden [BRON].

Deze zin vraagt om een bron om deze stelling te ondersteunen. Verder zeggen we ook dat:

Ook hier is een goede bron nodig, anders lijkt het alsof we helemaal zelf met deze veronderstelling zijn gekomen.

Nog vragen?

Laat gerust een berichtje na indien je nog vragen hebt!

hoe een samenvatting of abstract schrijven voor je thesis

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven