Hoe statistiek studeren?

Hoe moet je statistiek studeren? Niet zoals je andere vakken! In dit artikel leggen we de beste studiemethode uit voor statistiek.

questions, who, what

Statistiek vs andere vakken

logo_1080_1080

Zoals je allicht weet valt het domein van de statistiek onder wiskunde :-). Wiskundigen zijn nogal fan om zaken af te leiden met één of ander bewijs; vertrekkend van een vrij eenvoudig concept, komen ze 5 pagina’s later tot een formule waar je kop noch staart aan krijgt. Dat is een groot verschil met heel veel andere vakken in de sociale wetenschappen; theorieën zijn daar gebaseerd op onderzoek. Je voert een steekproef uit, interpreteert de resultaten en komt met een theorie die de resultaten zo goed mogelijk beschrijft. Dit vertaalt zich ook in de manier waarop cursussen van statistiek en sociale wetenschapsvakken opgebouwd zijn.

yenga puzzle, pieces of the puzzle, rates

Een cursus statistiek studeren, kan je vergelijken met het bouwen van een jenga-toren. Je kunt hier en daar misschien een blokje overslaan, maar je hebt in beide gevallen een goede basis nodig. De ene laag in de jenga toren, steunt op de onderliggende. De basis statistiek concepten heb je nodig voor de moeilijkere concepten te begrijpen.

Sociale wetenschapsvakken studeren, kun je beter vergelijken met het leggen van een puzzel. Alles hangt minder vast aan mekaar, je kunt de ene week focussen op het ene deel. De andere week op een deel dat er niets mee te maken heeft. Pas volledig op het einde moet je de delen aan mekaar linken.

Studiemethode statistiek

logo_1080_1080

Hoe moet je statistiek studeren? Dankzij onze jarenlange ervaring in lesgeven, kunnen we je deze vier tips geven voor een goede studeermethode:

  • Van voor naar achter, van links naar rechts
  • Ochtendstond …
  • Wees een tekenaar
  • Werk efficiënt

Van voor naar achter, van links naar rechts

logo_1080_1080

Een cursus statistiek moet je chronologisch studeren. Bijgevolg begin je vooraan en sla je geen zaken over die je in latere hoofdstukken nodig hebt. Dat klinkt logisch, toch slaan veel studenten delen die ze niet goed snappen over. Niet doen! Zoek hulp om die delen toch te snappen (daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres)! Gewoon verder doen in de hoop dat je eurocent later valt is geen goed idee.

Ochtendstond…

logo_1080_1080

Neen, je moet niet op tijd opstaan. Je moet wel op tijd beginnen! Statistiek is geen blokvak, het is een inzichtsvak. En zoals met zoveel andere zaken; met tijd stijgt je inzicht. Begin dus tijdens het jaar met je statistiek, zo heb je voldoende tijd om de moeilijkere zaken op een rustige manier te begrijpen. Het grote voordeel van een inzichtsvak: eens je het snapt, blijf je het snappen! Bij een blokvak zijn de laatste dagen voor een examen ‘money-time’. Echter bij statistiek is het de tijd om de inzichten die je tijdens het jaar verworven hebt op te frissen.

Wees een artiest

logo_1080_1080
  • Neem pen en papier
  • Bekijk één video
  • Schrijf met je pen op je papier wat net werd uitgelegd (uiteraard zet je de video stil!)
  • Herbekijk de video om te kijken of hetgeen op papier staat overeenkomt met wat in de video getoond/gezegd werd

 Daarom is tekeningen maken het allerbelangrijkste; op de tekening duid je aan wat gegeven en gevraagd is. Door het probleem visueel te maken, zal je veel sneller weten wat je moet doen!

Werk efficiënt

logo_1080_1080

Uren hoorcolleges bijwonen/bekijken of een cursus openslaan waarin onduidelijk is wat nu echt belangrijk is. Dat is voor geen enkel vak fijn, laat staan voor statistiek. Het vak bij uitstek waar zoveel studenten problemen mee hebben.Daarom pakt statistiek siësta het anders aan! We maken korte video’s met elk een duidelijk afgelijnd onderwerp. Daarin leggen we adhv schetsen (ja ons tekentalent is beperkt ), duidelijke voorbeelden en tal van oefeningen de verschillende concepten uit. Verder gaan we dieper in op de zaken waar veel studenten hinder mee ondervinden.We gaan niet in op details; we geven je de o zo belangrijke basis mee om je yenga-toren te bouwen. Na het bekijken van onze video’s, zal je wel begrijpen wat er in je cursus staat.Dat is efficiënt werken!Ben je na het lezen van dit artikel overtuigd van onze aanpak? Zet hier je eerste stappen richting een geslaagd statistiek examen!

Hoe statistiek studeren?
Schuiven naar boven