kwantitatieve versus kwalitatieve thesis: structuur

Kwantitatieve versus kwalitatieve thesis: structuur

Dit artikel beschrijft de structuur van een kwalitatieve en kwantitatieve thesis.

Intro

Zoals besproken in dit artikel bestaan er drie ‘soorten’ thesissen:

 • Kwantitatief
 • Kwalitatief
 • Literatuurreview

Voor een duidelijk overzicht van de verschillen tussen deze drie soorten thesissen, lees je best bovenvermeld artikel nog eens na.

In dit artikel gaan we dieper in op de structuur van een kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksthesis. Omdat de opzet van een literatuurreview hiervan sterk verschilt, wordt deze in een apart artikel besproken.

Structuur kwalitatieve/kwantitatieve thesis

De structuur van je thesis wordt soms opgelegd door de onderwijsinstelling waar je je thesis aflegt. Niettegenstaande de structuur soms vast ligt, zal deze veel gelijkenissen vertonen met de volgende oplijsting:

 • Samenvatting (abstract)
 • Dankwoord
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Onderzoeksvraag + hypotheses
 • Literatuurstudie
 • Methode
  • Ontwerp
  • Deelnemers
  • Materialen
  • Procedure
  • Data-analyse
 • Resultaten
 • Discussie
 • Conclusie
 • Aanbevelingen

Klik op de verschillende items voor meer info. Jouw onderwijsinstelling zal misschien licht andere termen gebruiken maar finaal zal alles wat hierboven vermeld staat ook moeten opgenomen worden in jouw thesis.

Zoals je kan zien is de structuur van een kwalitatieve en kwantitatieve thesis dezelfde! Bij de bespreking van de verschillende items zal telkens aangegeven worden wat er wordt verwacht in het geval van een kwalitatieve of kwantitatieve thesis.

kwantitatieve versus kwalitatieve thesis: structuur
kwantitatieve versus kwalitatieve thesis: structuur

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven