Hoe thesis schrijven

Hoe een thesis schrijven?

Deze artikelenreeks legt haarfijn uit hoe je je thesis moet schrijven.

Intro

Om een goede thesis te maken is het belangrijk om reeds bij de start te weten welke onderdelen je gaat bespreken en wat daar juist in moet komen. Bijgevolg heb je voldoende tijd om aan deze delen te werken en ben je gerust dat je met een goed plan op weg bent.

In deze artikelenreeks bespreken we de meeste voorkomende onderzoeksdesigns, deze vormen de basis van je thesisstructuur, en gaan we dieper in op elk onderdeel van deze designs.

In dit artikel bespreken we volgende items:

  • Onderzoeksvraag en hypotheses
  • Onderzoeksdesigns

Onderzoeksvraag en hypotheses

Je gaat uiteraard iets onderzoeken in je thesis en dit vormt je onderzoeksvraag. Typisch zal je onderzoeksvraag reeds min of meer bepaald zijn door iemand anders bij de start van je thesis (bv. door je promotor). Een mogelijke onderzoeksvraag zou kunnen zijn ‘Waarom hebben kinderen onder de 12 jaar een hogere BMI dan 50 jaar geleden?’.

Eenmaal je onderzoeksvraag bepaald is, start je met een literatuuronderzoek. Daarin lees je verschillende artikelen en tracht je je onderzoekshypotheses te bepalen. De hypotheses haal je dus uit je literatuurstudie! Deze hypotheses ga je in JOUW onderzoek trachten te bewijzen of te weerleggen. In ons voorbeeld kan in verschillende artikels gesuggereerd worden dat het gebruik van dierlijke vetten en suiker oorzaken zijn van een verhoogde BMI bij kinderen. Bijgevolg zijn twee mogelijke hypotheses:

  • Gebruik van dierlijke vetten veroorzaakt een verhoogde BMI
  • Kindervoedsel bevat meer suiker

Denk goed na over je hypotheses en stel ze niet te vlug op!

Het is algemeen bekend dat teveel suiker leidt tot een verhoogde BMI; dat moet je niet meer onderzoeken. Als je kan bewijzen dat kindervoedsel veel suiker bevat, heb je ook bewezen dat dit bijdraagt tot een verhoging van hun BMI.

Uit je literatuurstudie kan blijken dan er bij dierlijk vet minder consensus bestaat over het effect ervan op de BMI. Hier gaat je hypothese dus moeten focussen op het leveren van bewijs dat dierlijk vet al dan niet een effect heeft op de BMI (of het ontkrachten van deze hypothese).

Samengevat:

  • Stap 1: onderzoeksvraag bepalen (vaak reeds voor jou bepaald)
  • Stap 2: literatuuronderzoek uitvoeren rond je onderzoeksvraag
  • Stap 3: op basis van je literatuuronderzoek, de hypotheses bepalen

Eenmaal je dit gedaan hebt, moet je het meest toepasselijke onderzoeksdesign kiezen om je hypotheses te gaan bewijzen of net te weerleggen.

Onderzoeksdesign

De drie meest gebruikte onderzoeksdesigns zijn:

  • Kwalitatief onderzoek
  • Kwantitatief onderzoek
  • Literatuurreview

De volgende paragraaf geeft heel kort de belangrijkste kenmerken van elke design. Voor gedetailleerde info klik je verder op de links.

job interview, hiring, recruiting

Kwalitatief onderzoek

Bij een kwalitatief onderzoek ga je aan de hand van interviews je onderzoekshypotheses onderzoeken. Typisch bij dit soort onderzoek interview je een beperkte groep mensen (< 30) en ga je hun antwoorden verwerken door deze te coderen. Hierbij komt doorgaans weining statistiek aan te pas. Wel kan het coderen veel tijd in beslag nemen!

Meer info

KWANTITATIEF ONDERZOEK

Bij een kwantitatief onderzoek stel je een vragenlijst met vastgelegde antwoordmogelijkheden (bv. Likertschaal) op. Om betrouwbare resultaten te bekomen moet je voldoende mensen bevragen (> 30 personen). Voor de dataverwerking heb je (een beetje) statistiek nodig. Deze verwerking kan vaak met speciale software gebeuren waardoor dit vrij snel gaat.

Meer info survey, opinion research, voting person, reading, books

Literatuurreview

Een literatuurreview is niet te verwarren met een literatuuronderzoek: elk onderzoeksdesign bevat een hoofdstuk ‘literatuuronderzoek’!

Bij een literatuurreview wordt ENKEL een studie (review) uitgevoerd van de bestaande literatuur. Je gaat bij dit onderzoeksdesign dus geen mensen bevragen. Ook stel je geen hypotheses op.

Meer info
Hoe thesis schrijven

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven